Recherche

J&E Recherche is een onderzoeksbureau voor bedrijven, instellingen, verzekeringsmaatschappijen en particulieren. Wij bieden ondermeer oplossingen
in geval van:
Bedreiging van personen.
Gevaar voor onderbrekingen in productieprocessen.
Verduistering binnen de onderneming.
Diefstallen.
(Verzekerings)fraude.
Onrechtmatig ziekteverzuim.
Aanstelling van nieuwe medewerkers.
Alimentatiekwesties.

Werkwijze
In een eerste gesprek tussen u en uw vaste aanspreekpunt is aandacht voor uw probleemstelling. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de haalbaarheid en slagingskans van een onderzoek en er worden met u heldere afspraken gemaakt met betrekking tot tarieven en de uit te voeren werkzaamheden. Naar aanleiding van dit gesprek wordt er een offerte uitgebracht. Bij akkoord wordt er een plan van aanpak opgesteld. Dit schept duidelijkheid voor u en de particuliere onderzoeker(s).

J&E Dienstverlening & Beveiliging B.V. heeft toestemming van het Ministerie
van Justitie voor het uitvoeren van beveiligings- en recherche werkzaamheden. Hiervoor zijn de volgende vergunningen verstrekt: ND 1486 en POB 866