Diploma’s en certificaten

  • Algemeen Beveiligings Medewerker. Tegenwoordig is dit Beveiliger 2.
  • Vakdiploma Beveiliging.  Tegenwoordig is dit Coördinator
  • Particulier Onderzoeker
  • Persoonsbeveiliger. Incl. Rijvaardigheidstraining
  • High Risk Transport Security Officer
  • Bedrijfshulpverlener
  • Maatschappelijke Culturele Vorming I en II
  • Opleiden en begeleiden in de beroepspraktijk – Beveiliging

In verband met beveiligingswerkzaamheden bij het Ministerie van Financiën is in 2004 is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan Jan Otterspeer een verklaring van geen bezwaar afgegeven.

Onze beveiligers hebben allen:

De diploma’s en/of certificaten die verplicht zijn om de desbetreffende specifieke werkzaamheden te mogen uitvoeren.
Tevens zijn zij allen minimaal in het bezit van een geldig BHV certificaat.